#PATAN : જિલ્લામાં રસીકરણ મહા અભિયાનના પ્રથમ દિવસે લક્ષાંક ની સામે ૨૮ ટકા રસીકરણ કરાયું..

પાટણ તા.૩
પાટણ શહેર સહિત સમગ્ર જિલ્લામાં સોમવારથી શરૂ થયેલા ૧૫ થી ૧૮ વષૅ ની વયના બાળકો ને રસી આપવાના રસીકરણ મહા અભિયાનના પ્રથમ દિવસે પાટણ શહેર અને જિલ્લા ની વિવિધ શાળાઓ, કોલેજો અને આઈટીઆઈ મળી અંદાજિત ૨૮% રસીકરણ ની કામગીરી થઇ હોવાનું આરોગ્ય વિભાગ નાં સુત્રોએ જણાવ્યું હતું.જેમા જિલ્લામાં કુલ ટાર્ગેટ ૮૧૯૨૧ બાળકો સામે પ્રથમ દિવસે ૨૨૬૦૮ બાળકો ને રસી આપવામાં આવી હોવાનું અને સૌથી વધુ રસીકરણ ની કામગીરી પાટણ માં ૨૦૫૮૧ સામે ૬૨૫૨, સિધ્ધપુર માં ૧૨૪૦૮, સામે. ૨૬૯૧ સરસ્વતી માં ૧૦૪૪૫, સામે ૪૦૭૮ રાધનપુરમાં ૮૪૦૧, સામે ૧૯૧૬ સાંતલપુર માં ૭૨૪૫,ની સામે ૧૦૮૪ ચાણસ્મા માં ૬૮૧૪, ની સામે ૨૭૩૭ સમી માં ૬૩૬૩, ની સામે ૧૬૮૯ હારિજ મા ૬૧૫૪ ની સામે ૧૨૮૧ અને શંખેશ્વર મા ૩૭૧૪ ની સામે ૮૮૦ બાળકો ની રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હોવાનું આરોગ્ય વિભાગ નાં સુત્રોએ જણાવ્યું હતું.


પાટણ જિલ્લા ની શાળાઓમાં ૧૨૩૮૧ વિધાર્થી અને ૮૭૮૭ વિદ્યાર્થીનીઓ, કોલેજમાં ૬૭ વિધાર્થી અને ૪૨ વિધાર્થીનીઓ અને આઈટીઆઈ માં ૪૨૬ વિધાર્થી અને ૧૯ વિધાથીનીઓ જ્યારે નોન ગોઈગ ૩૦૪ વિધાર્થી અને ૫૮૨ વિધાર્થીનીઓ મળી કુલ ૨૨૬૦૮ વિધાર્થીઓને રસીકરણ કરી ૨૮ % ટકા રસીકરણ પ્રથમ દિવસે સાંજના ૬-૦૦ કલાક સુધીમાં કરવામાં આવ્યું હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.