#PATAN: હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટીની(HNGU) આગામી દિવસોમાં યોજાનાર પરિક્ષાઓ પેપર-પેન પધ્ધતિની લેવામાં આવશે.

યુનિવર્સિટી પરિક્ષા વિભાગ દ્વારા પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો..

કોરોના સંકમિત વિધાર્થી ની ઉપરોક્ત પરિક્ષા પણ પાછળ પેપર પેન થી લેવામાં આવશે..

હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી પાટણ દ્વારા આગામી ઓકટોબર ડિસેમ્બર, 2021ની ત્રીજા તબકકાની પરીક્ષાઓ તા. 20/1/2022થી શરૂ થાય છે. જેમાં એલ.એલ.બી. સેમ-3, હોસ્પીટલ મેનેજમેન્ટ સેમ-3 તથા એમ.સી.એ. સેમ-3ની પરીક્ષા પેપર-પેન પધ્ધતિથી લેવામાં આવનાર હોવાનું યુનિવર્સિટી નાં પરીક્ષા નિયામક મિતુલ દેલિયા એ જણાવ્યું હતું.
તો પરીક્ષાઓમાં અન્ય કોઈ વિકલ્પ આપવામાં આવેલ નથી. પરંતુ હાલની કોરોનાની વર્તમાન સ્થિતીને
જોતાં સદર પરીક્ષાઓમાં જો વિદ્યાર્થી પોતે કે પરીવારના કોઈ વિદ્યાર્થીના નજીકના સગાં કોરોના ગ્રસ્ત હોય તો તેવાં વિદ્યાર્થીઓને
પેપર–પેન પધ્ધતિથી જ પરીક્ષા આપવાની બીજી તક આપવામાં આવશે.
આ બાબતે યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજોમાં પરિપત્ર કરવામાં આવ્યો હોવાનું યુનિવર્સિટી નાં પરિક્ષા નિયામક મિતુલ દેલિયા એ જણાવ્યું હતું.