#મેગાજોબફેર : #ભરતીમેળો મે મહિનામાં યોજાશે જાણો વધુ વિગત…….

વેકેન્સી સબમિટ કરવાની રહેશે. તેમજ જોબસીકર તરીકે ભરતી મેળામાં ભાગ લેવા માટે ઉમેદવારોએ આપેલગુગલ ફોર્મ લીંક પર સબમિટ કરવાનું રહેશે

ગાંધીનગર જિલ્લામાં મે- ૨૦૨૨માં  મેગા જોબ ફેર યોજવામાં આવશે. રોજગારીનો પ્રશ્ન વિકટ બનતો જઈ રહ્યો છે ત્યારે ઝડપી રોજગારી આપવાની દિશા તરફ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.     ગાંધીનગર જિલ્લા રોજગાર અને વિનિમય કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા જિલ્લાના યુવા અને ઉત્સાહી રોજગારવાંચ્છુંકોને રોજગારીની ઉમદા તક મળી રહે તેવા હેતુસર જીલ્લાકક્ષાના ખાસ રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન મે-૨૦૨૨માં કરવામાં આવનાર છે.      જિલ્લા રોજગાર અધિકારીએ જણાવ્યું છે કે, ભરતીમેળામાં રોજગારવાંચ્છુંકોને પોતાના કૌશલ્યને અનુરૂપ પસંદગીની બહોળી તક મળી રહે તેમજ જાહેરક્ષેત્ર અને ખાનગીક્ષેત્રના એકમોને એકમ ખાતે ખાલી પડેલ જગ્યાની વિગત જીલ્લા રોજગાર કચેરીગાંધીનગર ખાતે નોંધાવવા આમંત્રિત કરવામાં આવે છે.    રોજગાર ભરતી મેળાના માધ્યમથી એકમોને જરૂરિયાત મુજબના કૌશલ્યબદ્ધ ઉમેદવારો મળી રહે તે હેતુસર ખાલી જગ્યાઓની નોંધણી અનુબંધમવેબ પોર્ટલ anubandham.gujarat.gov.in પરકરી શકાશે અથવા આપેલ ગુગલ ફોર્મલીંક https://rb.gy/kq0yll પર જરૂરી માહિતી ભરીને તા.૩૦/૦૪/૨૦૨૨ સુધીમાં વેકેન્સી સબમિટ કરવાની રહેશે. તેમજ જોબસીકર તરીકે ભરતી મેળામાં ભાગ લેવા માટે ઉમેદવારોએ આપેલગુગલ ફોર્મ લીંક https://rb.gy/92mkz0 આપનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા જણાવવામાં આવ્યું છે. વધુ જાણકારી માટે રોજગાર હેલ્પલાઇન નંબર- ૬૩૫૭૩૯૦૩૯૦ પર ફોન કરી માહિતી મેળવી શકાશે, તેવું પણ જણાવ્યું છે.