ગુજરાત વિધાનસભાની આગામી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ અપનાવશે નો રિપીટ થિયરી, આ પ્રકારના અન્ય બદલાવ થશે

ત્રણથી ચાર વખત કોઈ નેતા ત્યાં એ બેઠક પર હારે છે ત્યાં નો રીપિટ થીયરી અમલ કરવામાં આવશે

આગામી ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓના ભણકારા વાગી રહ્યા છે ત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવી શકે છે. નવી પોલિસી ટિકિટ આપવા મામલે લાગુ થઈ શકે છે.

ત્રણથી ચાર વખત કોઈ નેતા ત્યાં એ બેઠક પર હારે છે ત્યાં નો રીપિટ થીયરી અમલ કરવામાં આવશે. વારંવાર રિપીટ ઉમેદવારને કોંગ્રેસ આ વખતે બદલશે. ઉમેદવાર જ નહીં તે જ્ઞાતિને પણ બદલશે. વારંવાર હારતા જ્ઞાતિના ઉમેદવારને પણ આ વખતે ટિકિટ 2022ની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ દ્વારા નહીં આપવામાં આવે.

આમ અલગ પ્રકારની રણનીતિ આ વખતે કોંગ્રેસ દ્વારા અપનાવવામાં આવી છે. ગુજરાત થી જ જાણે તેની શરૂઆત કરવાની હોય એ રીતે કોંગ્રેસ આ વખતે પ્રયાસો રૂપી પ્રયોગ અહીંથી કર્યા છે. આગામી ગુજરાત વિધાનસભાની ચુંટણીમાં આ પ્રયોગ કરવામાં આવશે, ત્યારે દેશભરમાં નવું મોડલ કોંગ્રેસનું લાગુ કરવામાં આવશે.

કોંગ્રેસ ના મોડલની નીતિ બદલવામાં આવશે તેને લઈને ગઈકાલે જાહેરાત કરવામાં આવી છે ત્યારે જામી ગયેલા નેતાઓ છે તેમને પણ પરફોર્મ કરવું પડશે સગાઓ ને ટિકિટ નહીં મળે. પાંચ વર્ષ સુધી કામગીરીના લેખા જોખા ગણવામાં આવશે વિવિધ પ્રકારની પોલીસી કોંગ્રેસ દ્વારા બનાવવામાં આવી છે.