નેશનલ કક્ષાએ આયોજિત કરાટે સ્પર્ધામાં ત્રીજા ક્રમ પ્રાપ્ત કરી મેસર ગામ અને પાટણ જિલ્લા નું ગૌરવ વધારતી કોમલ આચાર્ય..

પાટણ જિલ્લાના મેસર ગામના વસંતભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ શ્રીમાળી ની દીકરી કોમલ આચાર્ય એ નેશનલ કક્ષાની આયોજિત કરાટે ચેમ્પિયનશિપ માં ત્રીજો ક્રમ પ્રાપ્ત કરી મેસર સહિત સમગ્ર પાટણ જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું છે.
તાજેતર માં હિમાચલ પ્રદેશ નાં મનાલી ખાતે SKSI’S દ્વારા યોજાયેલી 38 મી ઓલ ઈન્ડિયા નેશનલ કરાટે ચેમ્પિયનશિપ માં મેસરની દિકરી કોમલ આચાર્ય એ ભાગ લીધો હતો જે સ્પધૉમાં તેણીએ ત્રીજો ક્રમ પ્રાપ્ત કરી ને પાટણ શહેર તથા મેસર ગામ નું નામ રોશન કર્યું છે.
આ ચેમ્પયનશિપમાં બીજા 12 રાજ્યોનાં 350 જેટલા સ્પધૅકો મેદાન માં ઉતર્યા હતા. જેમાં મહેસાણા ના બ્લેક પેન્થર એકેડમી શીતો ર્યું કરાટે સ્કૂલ ઓફ ઈન્ડિયા ના કોચ શક્તિ જયસ્વાલ ના માર્ગદર્શન હેઠળ પાટણ ની દિકરી કોમલ આચાર્ય એ કુમીતે એટલે કે ફાઇટ માં બ્રોન્ઝ મેડલ પ્રાપ્ત કરી ને કોચ શક્તિ જયસ્વાલ અને પોતાના પરિવાર તથા સમાજ અને મેસર ગામ તથા પાટણ શહેર નું ગૌરવ વધાર્યું હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.