પાટણ જિલ્લામાં પ્રથમવાર રાજ્ય કક્ષાની ફુટબોલ મેચ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

પાટણ જિલ્લામાં પ્રથમવાર રાજ્ય કક્ષાની ફુટબોલ મેચ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

61 મી સુબ્રોતો કપ અં-17 બહેનો માટેની ફુટબોલ મેચ નાં પ્રથમ દિવસે વડોદરા-સા.કા. ની ટીમ વચ્ચે મેચ રમાઈ.

પાટણ તા.5
પાટણ જિલ્લામાં રાજ્યકક્ષાની 61મી સુબ્રોતો કપ જુનિયર અંડર-17 બહેનો માટે ફુટબોલ સ્પર્ધાનુ સૌ પ્રથમવાર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તા.04.08.2022 થી તા.07.08.2022 સુધી પાટણ નાં સરદાર પટેલ રમત સંકુલ, અનાવાડા દરવાજા, પાટણ ખાતે કરવામાં આવ્યુ છે.


પાટણ જિલ્લામાં પ્રથમવાર રાજ્યકક્ષાની ફુટબોલ મેચનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે. 3 દિવસ માટે આયોજીત રાજ્યકક્ષાની ફુટબોલ મેચમાં 24 જિલ્લા માંથી મહિલા ફુટબોલ ટીમોના 450 ખેલાડીઓ એ ભાગ લીધો છે. જેમના રહેવા-જમવાની વ્યવસ્થા જિલ્લા રમત પ્રાશિક્ષણ કેન્દ્ર પાટણ ખાતે કરવામાં આવી છે.


સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત દ્વારા આયોજિત આ સ્પર્ધામાં તા.7 ઓગસ્ટના દિવસે ફાઈનલ મેચ રમાડવા માં આવશે.જે મેચમાં વિજેતા બનનાર ટીમ દિલ્હીમાં નેશનલ લેવલ પર ફુટબોલ મેચ રમવા માટે જશે.
સુબ્રોતો કપ અં-17 બહેનો માટેની આ ત્રણ દિવસીય રાજ્યકક્ષાની સ્પર્ધામાં નોક આઉટ સિસ્ટમથી ક્વોલિ
ફાઈડ રેફરી દ્વારા રમત રમાડવામાં આવશે.જેમાં બ્રેક વગર આખા દિવસ દરમિયાન ફુટબોલ મેચ ચાલશે. જે ટીમ પરાજીત થશે તે સીધી જ સ્પર્ધામાંથી બહાર થઈ જશે. સ્પોર્ટસ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત તેમજ જિલ્લા રમત વિકાસ અધિકારીના માર્ગદર્શન હેઠળ શુક્રવારે પ્રારંભ કરવામાં આવેલ 61મી સુબ્રોતો કપ જુનિયર અં-17 બહેનો માટેની પ્રથમ ફુટબોલ મેચ વડોદરા- સાબરકાંઠા વચ્ચે યોજાઈ હતી.