પાટણના ભગત કોમ્પલેક્ષ ખાતે સુપર સ્પેશ્યાલીટી સોહમ હોસ્પિટલ નો શુભારંભ કરાયો..

હરસ,મસા,ભગંદર તથા મળમાગૅ નાં સ્પેશ્યાલિસ્ટ તબીબ દંપતી ડો.જીગર પટેલ અને ડો.હિરવા પટેલ ને શુભેચ્છાઓ વ્યક્ત કરાઈ.

પાટણ ના ધારાસભ્ય ડો કિરીટ પટેલે તબીબ દંપતી ને ટેલિફોન દ્વારા શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી..

પાટણના ભગત કોમ્પલેક્ષ ખાતે સુપર સ્પેશ્યાલીટી સોહમ હોસ્પિટલ નો શુભારંભ કરાયો..

મેડિકલ નગરી પાટણ માં અનેક રોગોની સારવાર માટે ખ્યાતનામ તબીબો કાયૅરત છે ત્યારે હરસ,મસા,ભગંદર તથા મળમાગૅ નાં રોગોની સારવાર માટે સુપર સ્પેશ્યાલિસ્ટ સોહમ હોસ્પિટલ નો શુભારંભ શ્રાવણ માસના પવિત્ર રવિવારના દિવસે ડો.જીગર.આઈ.પટેલ અને ડો.હિરવા જે.પટેલ નાં સાહસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો.
પાટણ શહેરના ભગત કોમ્પલેક્ષ, આલ્ફા હોટલની ઉપર તૈયાર કરાયેલ સુપર સ્પેશ્યાલીટી ધરાવતી સોહમ હોસ્પિટલ નું શુભ ઉદ્ધાટન હોસ્પિટલ નાં ઓનૅર ડો.જીગર પટેલ અને ડો.હિરવા પટેલ નાં પથદશૅક સમાન વૈધ તપનકુમાર નાં વરદ્ હસ્તે અને બ્રાહ્મણો નાં મંત્રોચ્ચાર સાથે કરવામાં આવ્યું હતું.

#હર_ઘર_તિરંગા_અભિયાન #આઝાદી_કા_અમૃત_મહોત્સવ Har Ghar Tiranga Anthem Har Ghar Tiranga…Ghar Ghar Tiranga… Celebrate our Tiranga with this melodious salute to our Tricolour, the symbol of our collective Pride & Unity as our Nation completes 75 years of independence Visit harghartiranga.com today to pin a digital flag & upload your selfie with the Tiranga. And don’t forget to bring home the flag from 13th – 15th August. #HarGharTiranga #AmritMahotsav Credit : Ministry of Culture Govt. of India #હરઘરતિરંગાઅભિયાન #આઝાદીકાઅમૃતમહોત્સવ


ઉદધાટક તરીકે ઉપસ્થિત રહેલા વૈધ તપનકુમારે ડો.જીગર પટેલ અને ડો.હિરવા પટેલ ને તેમના નવીન સાહસ ની શુભકામના પાઠવી મેડિકલ નગરી પાટણ માં નામ રોશન કરે તેવા આશિર્વાદ આપ્યા હતા.
સોહમ હોસ્પિટલ નાં શુભારંભ પ્રસંગે પાટણના ખ્યાતનામ તબીબો, અગ્રણીઓ, પત્રકારો સહિતના સગા સંબંધીઓ અને સ્નેહમિત્રો એ ઉપસ્થિત રહી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
સૌ આગંતુકો નેં પટેલ પાવૅતિબેન ઈશ્વરભાઈ જોઈતારામ પટેલ પરિવાર દ્વારા ડો.જીગર પટેલ અને ડો.હિરવા પટેલ દ્વારા શાબ્દિક સ્વાગત કરી આવકાર્યા હતા.
પાટણના ધારાસભ્ય ડો કિરીટ પટેલે પણ ટેલિફોનીક શુભકામનાઓ બન્ને ડોક્ટર દંપતિને પાઠવી હતી.