ભારતના આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ની ઉજવણી નો માહોલ અમેરિકા સ્થિત હિન્દુ મંદિરો માં પણ જોવા મળ્યો..

અમેરિકા સ્થિત કેલિફોર્નિયા માં આવેલ હિન્દુ મંદિર માં દેવી દેવતાઓની તિરંગા નાં કલરનાં વાધા પહેરાવાયા…

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત સમગ્ર ભારતમાં હર ઘર તિરંગા અભિયાન દ્વારા દરેક હિન્દુસ્તાની દેશ ભક્તિ નાં રંગે રંગાઈ આ ઉજવણી માં સહભાગી બન્યો છે

ત્યારે સાત સમુંદર પાર અમેરિકા નાં કેલીફોર્નીયા માં રહેતા ભારતીય નાગરિકો દ્વારા પણ ભારતમાં ઉજવાઈ રહેલા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ને વિદેશની ધરતી પર આન બાન અને શાન સાથે ઉજવી પોતાની દેશ ભક્તિ ની મિશાલ ને ઉજાગર કરી રહ્યા હોવાનું કેલીફોર્નીયા સ્થિત પાટણના વિનોદભાઈ ભોગીલાલ પ્રજાપતિએ ટેલિફોનીક વાત ચિત દ્વારા જણાવ્યું હતું.

અમેરિકા નાં કેલીફોર્નીયા માં આવેલ હિન્દુ મંદિર પરિસર ખાતે સ્થાપિત કરવામાં આવેલ જુદા જુદા દેવી દેવતાઓને પણ ભારતની આઝાદી નાં 75 વષૅ ની અમૃત મહોત્સવ ની ઉજવણી નાં ઉપલક્ષ્યમાં ભારતીય તિરંગા માં રહેલા કેસરી,સફેદ અને લીલા કલર માંથી તૈયાર કરવામાં આવેલ વાધા પહેરાવી દરેક દેવી દેવતાઓને સણગારી વિદેશની ધરતી પર દરેક હિન્દુસ્તાની ભારતની આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ ની ઉજવણી માં સહભાગી બન્યા નો આનંદ વ્યક્ત કરી રહ્યા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.

#હર_ઘર_તિરંગા_અભિયાન #આઝાદી_કા_અમૃત_મહોત્સવ Har Ghar Tiranga Anthem Har Ghar Tiranga…Ghar Ghar Tiranga… Celebrate our Tiranga with this melodious salute to our Tricolour, the symbol of our collective Pride & Unity as our Nation completes 75 years of independence Visit harghartiranga.com today to pin a digital flag & upload your selfie with the Tiranga. And don’t forget to bring home the flag from 13th – 15th August. #HarGharTiranga #AmritMahotsav Credit : Ministry of Culture Govt. of India #હરઘરતિરંગાઅભિયાન #આઝાદીકાઅમૃતમહોત્સવ