આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અને 75 માં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની સાથે હર ઘર તિરંગા અભિયાન માં સહભાગી બનતી કુ.યુગધારા..

આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અને 75 માં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની સાથે હર ઘર તિરંગા અભિયાન માં સહભાગી બનતી કુ.યુગધારા..

ધોરણ 2 માં અભ્યાસ કરતી કુ.યુગધારાએ દેશભક્તિ વિશે પોતાની કાલી ધેલી ભાષામાં ઉદબોધન કરતા ઉપસ્થિત સૌને મંત્રમુગ્ધ કર્યા..

પાટણ તા.15
આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત હર ઘર તિરંગા અભિયાન ને સાથૅક કરવાનાં ભાગરૂપે અને દેશની આઝાદીના 75 માં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી ને યાદગાર બનાવવા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના પાટડી તાલુકાની દસલાણા પ્રાથમિક શાળા ની ધોરણ 2 માં અભ્યાસ કરતી કુ.યુગધારા જિજ્ઞેશભાઈ પંચાલ પણ સહભાગી બની પોતાની દેશ પ્રત્યે ની લાગણી ને ઉજાગર કરી છે.


સમગ્ર ભારતમાં દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત હર ઘર તિરંગા અભિયાન ની મુહિમ શરૂ કરવામાં આવી હતી જેને સાથૅક કરવા સમગ્ર ગુજરાત નાં લોકો પણ કટીબદ્ધ બન્યા છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જીલ્લા નાં પાટડી તાલુકાના દસલાણા પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 2 માં અભ્યાસ કરતી કુ.યુગધારા જિજ્ઞેશ ભાઈ પંચાલ નામની દિકરી એ વિશાળ જનમેદની વચ્ચે ભારત દેશની યશોગાથા સાથે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અને સ્વાતંત્ર્ય પર્વ વિષય પર પોતાની કાલી ધેલી ભાષામાં ઉદબોધન કરી ઉપસ્થિત સૌને મંત્રમુગ્ધ કર્યા હતા.


કુ.યુગધારા એ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નાં આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત આયોજિત હર ઘર તિરંગા અભિયાન સાથે દેશની આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી માં સહભાગી બનતા ઉપસ્થિત સૌએ તેણીને તાળીઓ નાં ગટગટાથી વધાવી લીધી હતી.

#હર_ઘર_તિરંગા_અભિયાન #આઝાદી_કા_અમૃત_મહોત્સવ Har Ghar Tiranga Anthem Har Ghar Tiranga…Ghar Ghar Tiranga… Celebrate our Tiranga with this melodious salute to our Tricolour, the symbol of our collective Pride & Unity as our Nation completes 75 years of independence Visit harghartiranga.com today to pin a digital flag & upload your selfie with the Tiranga. And don’t forget to bring home the flag from 13th – 15th August. #HarGharTiranga #AmritMahotsav Credit : Ministry of Culture Govt. of India #હરઘરતિરંગાઅભિયાન #આઝાદીકાઅમૃતમહોત્સવ