પાટણ જિલ્લામાં મતદાન જાગૃતિ નો ચિત્રો,પોસ્ટર્સ અને સુત્રો દ્વારા સંદેશ આપતા બાળકો…

મતદાન જાગૃતિ અંતગર્ત બાળકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ ચિત્રો પોસ્ટરો નું ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં નિર્દેશન કરાયું..

પાટણ તા.૨૪
પાટણ જિલ્લામાં ચૂંટણીતંત્ર દ્વારા ચૂંટણીની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે ત્યારે તંત્રની સાથે-સાથે બાળકો પણ ચૂંટણીના અવસર કેમ્પેઈન અંતર્ગત પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાં જોડાઈ ગયા છે. અવસર કેમ્પેઈન અંતર્ગત જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓની શાળાઓમાં ચિત્ર,પોસ્ટર્સ,સુત્ર સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ. સ્પર્ધા અંતર્ગત બાળકોએ મતદાન જાગૃતિના ચિત્રો અને પોસ્ટર્સ બનાવીને મતદાન જાગૃતિનો સંદેશો પાઠવ્યો હતો. બાળકોએ બનાવેલ ચિત્રો,પોસ્ટર્સ અને સુત્રોનું ગામોમાં શિક્ષકો અને બાળકો દ્વારા નિદર્શન પણ કરવામાં આવ્યું હતુ.

ગુજરાત વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી-2022ની જાહેરાત થતા જ રાજ્યભર માં ચૂંટણીતંત્ર કામે લાગી લાગી ગયું છે. આ વર્ષની ચૂંટણીમાં અવસર કેમ્પેઈન અંતર્ગત વધુ મતદાન થાય તે માટે જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર દ્વારા સતત પ્રચાર-પ્રસાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. વિવિધ માધ્યમો થકી પ્રચાર-પ્રસાર કરીને છેવાડાના માનવી સુધી મતદાનનો સંદેશો પહોંચાડવા માટે સતત પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે આ પ્રયત્નોના ભાગરૂપે આવસર કેમ્પેઈન અંતર્ગત વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જિલ્લાના દરેક તાલુકાની શાળાઓમાં ચિત્રો,પોસ્ટર્સ અને સુત્રોની સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ. જેમાં વિવિધ બાળકોએ ભાગ લઈને મતદાન જાગૃતિના ચિત્રો,પોસ્ટર્સ અને સુત્રો બનાવ્યા હતા, જેનું ગામમાં નિદર્શન પણ કરવામાં આવ્યું હતુ. આ નિદર્શન દ્વારા ગામના લોકોને વધુમાં વધુ મતદાન કરી લોકશાહીને મજબૂત કરવા બાળકો દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી હતી. જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી સુપ્રિત સીંઘ ગુલાટીના માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લા ચૂંટણીતંત્ર દ્વારા અવસર કેમ્પેઈન અંતર્ગત વધુમાં વધુ મતદાન થાય એ માટે ગ્રામીણ તેમજ શહેરી વિસ્તારમાં સતત કામગીરી કરવામાં આવી રહી હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.