પાટણ સિંધી સમાજ દ્વારા તેજસ્વી તારલાઓનો ઈનામ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો..

પાટણ તા.2
પૂજય લાડી લોહાણા સિંધી પંચાયત પાટણ દ્વારા હેમ.ઉ.ગુ.યુનિ.ના કન્વેનશન હોલ ખાતે તેજસ્વી તારલાઓનો ઈનામ વિતરણ અને શિક્ષણ દ્વારા સરકારી, અધર્સ૨કારી, ખાનગી ક્ષેત્રે નોકરી પ્રાપ્ત કરનાર તેમજ ર્ડાકટર, એન્જિનિયર, વકીલ વગેરે બનીને સમાજનું ગૌરવ વધારનાર વિદ્યાર્થીઓનો સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

કાર્યક્રમની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા પાટણના સિંધી સમાજને હંમેશા અપેક્ષા કરતા વધુ સહયોગ કરનાર એવા અગ્રણી ગોરધનદાસ ગોપાલદાસ ઠક્કર (બેબાશેઠ) મુખ્ય મહેમાન સહિત કનુભાઈ જીવતરામ ઠક્કર ચેરમેન ગોકુલ એગ્રો લિ. સમારંભમાં વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેઓના વરદ્ હસ્તે સમાજના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને ઈનામ વિતરણ કરી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા લાડી- લોહાણા સિંધી પંચાયત પાટણના પ્રમુખ,મંત્રી, ઉપપ્રમુખ,ઓડિટર,ખજાનચી સહિત નાં કારોબારી સભ્યોએ જહેમત ઉઠાવી હતી