કચ્છમાં ધરતી ધ્રૂજી, સવારે 6.38 કલાકે 4.5ની તીવ્રતાનો આંચકો, લોકોમાં દોડધામ

મળતી માહિતી મુજબ, ભૂકંપની સાથે જ વિસ્ફોટનો અવાજ પણ સંભળાયો, જેના કારણે લોકો ભયભીત થઈ ગયા. દુધઈ નજીક સવારે 6.38 કલાકે 4.5ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. આ સિવાય ખાવડા નજીક સવારે 5.18 કલાકે 3.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો.

કચ્છમાં ફરી એકવાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. જો કે આ વખતે એક કલાકમાં બે આંચકા અનુભવાયા હતા. મળતી માહિતી મુજબ, ભૂકંપની સાથે જ વિસ્ફોટનો અવાજ પણ સંભળાયો, જેના કારણે લોકો ભયભીત થઈ ગયા. દુધઈ નજીક સવારે 6.38 કલાકે 4.5ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. આ સિવાય ખાવડા નજીક સવારે 5.18 કલાકે 3.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. વહેલી સવારે આવેલા ભૂકંપના આંચકાથી અસરગ્રસ્ત લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. ભૂકંપના આંચકાએ લોકોને 2001ની યાદ અપાવી દીધી છે.

ભૂકંપના આંચકાના કારણે લોકો સવારે જ ઘરની બહાર આવી ગયા હતા.મળતી માહિતી મુજબ, ભૂકંપની સાથે જ વિસ્ફોટનો અવાજ પણ સંભળાયો, જેના કારણે લોકો ભયભીત થઈ ગયા. દુધઈ નજીક સવારે 6.38 કલાકે 4.5ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. આ સિવાય ખાવડા નજીક સવારે 5.18 કલાકે 3.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. મળતી માહિતી મુજબ, ભૂકંપની સાથે જ વિસ્ફોટનો અવાજ પણ સંભળાયો, જેના કારણે લોકો ભયભીત થઈ ગયા. દુધઈ નજીક સવારે 6.38 કલાકે 4.5ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. આ સિવાય ખાવડા નજીક સવારે 5.18 કલાકે 3.2ની તીવ્રતાનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો.